۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - معالجه خنازیر و قروح و جروح وثالول و ثبود و خوره و پیسى و بهق و امثال اینها

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنتمعالجه خنازیر و قروح و جروح وثالول و ثبود و خوره و پیسى و بهق و امثال اینها
از على بن نعمان منقول است كه بحضرت امام رضا عرض كردم كه ثالول بسیارى در بدنم بهم رسیده است ، باین سبب غمگین شدم حضرت فرمود كه از براب هر ثالول هفت جو بگیر و برهر جوى هفت نوبت اذاوقعت الواقعة بخوان تا فَكانَتْ هباءً مَنْبّثا و هفت نوبت بخوان وَیَسْئَلوُنَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ یَنْسِفُها رَبّى نَسَفا فَیَذَرُها قاعا صَفْصَفا لاتَرى فیها عِوَجا وَلا اَمْنا پس هر جوى را یكنوبت برهر ثالولى بمال و مجموع جوها را در پارچه نوى ببند و سنگى بر آن ببند، در چاهى بینداز، و بهتر آنستكه این كار در در تحت الشعاع بكنى راوى گفت چنین كردم بعد از یك هفته برطرف شده بود.
از حضرت صادق منقول است دست بر ثالول بمال و سه نوبت ایندعا را بخوان بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ مُحَمَّد رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعِلِّىِ الْعَظیمِ اَللّهُمَّ امْحُ عَنّى مااَجِدُ.
در حدیث معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است كه فرمود دخترى در خانه ما خنازیر در گردنش بهم رسید، شخصى در خواب بمن گفت كه بگو این دعا را مكرر بخواند یارؤ ف یارحیم یارب یاسیدى .
در حدیث دیگر منقول است كه شخصى بحضرت صادق عرض كرد كه گنده ماده در بدن من ظاهر شده است ، فرمود كه سه روز روزه بدار و در روز چهارم در وقت زوال غسل بكن و بصحرا یا بام بلندى برو و چهار ركعت نماز بگذار، بهر سوره كه خواهى و تاتوانى سعى كن در گریه و تضرع و حضور قلب و چون از نماز فارع شوى جامه هاى خود را بینداز و جامه كهنه پاكیزه بطریق لنگ بر خود ببند برخاك بسجده برو و پهلوى راست خود را برخاك بگذار و بازارى و خشوع بگو، یاواحِدُ یااَحَدُ یا كَریمٌ یا جَبّارُ یاقَرِیبُ یامُجیبُ یااَرْحَمَ الرّاحِمینَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاكْشِفْ م ا بى مِنْ مَرَضٍ وَاَلْبِسْنِى الْعافِیَةَ الْكافِیَةَ الشّافِیَةَ فِى الدُّنْیا وَلا خِرَةِ وَاَمْنُنُ عَلَىَّ بِتَمامِ النِّعْمَةِ وَاذْهبْ مابى فَقَدْ اذانى وَغَمَّنى وفرمود وقتى نفع میكند كه خاطرت مطمئن باشد وصاحب یقین باشى كه تاءثیر میكند، آن شخص چنین كرد بزودى عافیت یافت .
در حدیث دیگر فرمود كه هر ورمى كه در بدن بهم رسد و ترسى كه بحال بدى منتهى شود در وقتى كه وضو دارى براى نماز واجب پیش از نماز براى آن ورم بخوان این آیات را لَوْ اَنْزَلْنا هذَالْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَاءَیْتَهُ خاشِعا مُتَصَدِّعا مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ تا آخر سوره كه اگر چنین كنى آن ورم بزودى ساكن شود، در كتاب مكارم الاخلاق این شكل را براى دفع آبله و كم بیرون آوردن نقل كرده است ، بهتر آنست كه بترتیب عدد بنویسند.
132316
811155
12769
114154
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه براى ثبور و دملهاى ریزه كه دربدن بیرون مى آید، در اول كه اثرش ظاهر شود انگشت شهادت بر دورش بگرداند و هفت مرتبه بگوید لااِلهَ اِلاّ اللّهُ الْحَلیمُ الْكَریمُ در مرتبه هفتم انگشت را بر روى آن بقوت بگذارد.
در روایت دیگرفرمود كه این دملها و ثبور اكثرش از خون فاسدى است كه در وقت طغیان آن از بدن بیرون نمى كنند، پس كسى كه در او اینها حادث شود چون به رختخواب رود بگوید اَعُوذُ بِوَجْهِ اللّهِ الْعَظیمِ وَكَلِماتِهِ التّامّاتِ الَّتى لایُجاوِزُ هُنَّ بِرٌ وَلا فاجِرٌ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذى شَرِّ تا از اینها و سایر دردها عافیت یابد.
در روایت دیگر منقول است كه براى كرى و دمل و قوبا این آیات را بخواند و بنویسد و با خود نگاه دارد بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ اْلاَرْضِ مالَها مِنْ قَرارٍ مِنْها خَلَقْنا كُمْ وَفیها نُعیدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً اُخْرى اللّهُ اَكْبَرُ وَاَنْتَ لاتَكْبُرْ وَاللّهُ یَبْقى وَاَنْتَ لاتَبْقى وَاللّهُ عَلى كُلِّ شَیْئى قَدیرٌ.
در حدیث معتبر منقول است كه یونس بن عماد شكایت كرد بحضرت صادق علیه السلام از پیسى كه در روى اوبهم رسیده بود، حضرت فرمود كه چون ثلث آخر شب شود وضو بساز و بنماز شب برخیز و در سجده آخر دو ركعت اول نماز ایندعا بخوان یاعَلِىُّ یاعظیمُ یارَحْمنُ یارَحیمُ یاسامِعُ الدَّعَواتِ یامُعْطِىَ الْخَیْراتِ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَعْطِنى مِنْ خَیْرِ الدُّنْیا وَاْلا خِرَةِ مااَنْتَ اَهْلُهُ وَاصْرِفْ عَنّى مِنْ شَرِّ الدُّنْیا وَاْلاخِرَةِ مااَنْتَ اَهْلُهُ وَاءذْهِبْ عَنّى هذَا الْوَجَعِ ونام آن آزار را ببر فَاِنَّهُ قَدْ غاظَنى وَاَحْزَنَنى ومبالغه در تضرع و دعا بكن ، راوى گفت چنان كردم و هنوز بكوفه نرسیده بودم كه آن پیسى از من برطرف شد.
در روایت دیگر منقول است كه اسحق بن اسمعیل و غیر او از همین علت بآن حضرت شكایت كردند، فرمود كه وضو بسازید و دو ركعت نماز بكنید، حمد و ثناى الهى بجا آورید وصلوات بر محمد و اهل بیت او بفرستید، بگوئید یااَللّهُ یااللّهُ یااللّهُ یارَحْمنُ یارَحْمنُ یارَحْمنُ یارَحیمُ یارَحیمُ یارَحیمُ یاواحِدُ یاواحِدُ یاواحِدُ یااَحَدُ یااَحَدُ یااَحَدُ یاصَمَدُ یاصَمَدُ یاصَمَدُ یااَرْحَمَ الرَّاحِمینَ یااَقْدَرَ الْقادِرینَ یااَقْدَرَ الْقادِرینَ یااَقْدَر الْقادِرینَ یارَبَّ الْعالَیمنَ یارَبَّ الْعالَمینَ یارَبَّ الْعالَمین یاسامِعَ الدَّ عَواتِ یامُنَزِّلَ الْبَرَكاتِ یامُعْطِىَ الْخَیْراتِ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَعْطِنى خَیْرِ الدُّنْیا وَاْلاخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنّى شَرَّ الدُّنْیا وَاْلاخِرَةِ وَاءَذْهِبْ مابى فَقَدْ غاظَنِى اْلاَمْرُ وَاَحْزَنَنى .
در روایت دیگر فرمود كه سوره یس را با عسل بنویس و بشوى و بخور تا برطرف شود.
در روایت دیگر فرمود كه سوره انعام را با عسل در ظرفى بنویس و بآب بشوى و بخور و در مكارم الاخلاق مذكور است ، كه براى پیسى و خوره این آیات را بنویس و بشوى و بخور و با خود نگاه دار بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ یَمْحُوااللّهُ مایَشاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتابِ اَلْحَمْدُلِلّهِ فاطِر السَّمواتِ وَاْلاَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً اوُلى اَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ بِاسْمِ فُلانِ بُنِ فُلانٍ و نام او و مادرش را بنویسد، از براى بهق بر آن موضع بنویسد، وَاِنْ مِنْ شَیْئىٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ هَلْ یَسْمَعُونَكُمْ اِذْتَدْعُونَ اَوْ یَنْفَعُونَكُمْ اَوْیَضرُّوُنَ.
در روایتى منقول است كه حضرت امام محمد باقر علیه السلام براى صاحب جراحتى فرمود، كه قدرى ازقیر تازه بگیر و همان قدر از پیه بُز و هر دو را بر سبوى تازه بمال و بر روى آتش نرم بگذار از مابین وقت ظهر تا وقت نماز عصر پس پاره كتان كهنه بگیر و آن قیر را آن طلا كن و بروى جراحت بگذار و اگر جراحت را سوراخى داشته باشد كتان را فتیله كن و بقیر آلوده كن و در جراحت بگذار.
در حدیث معتبر منقول است كه خراجى در بدن متوكل بیرون آمده بود كه مشرف بر هلاك شد و اطبا جراءت نمیكردند نیشتر بزنند فتح بن خاقان وزیر متوكل بخدمت حضرت امام على نقى علیه السلام فرستاد و حال متوكل را عرض كرد، حضرت فرمود كه سرگین گوسفند كه در زیر دست و پاى گوسفندان سرشته میشود بگیرید و با گلاب مخلوط كنید و بر آن خراج بگذارید چون این خبر رسید اطبا خندیدند كه این چه فایده میكند، وزیر متوكل گفت كه آن حضرت داناترین خلق است آنچه فرموده است باید كرد، پس آنچه فرموده بود بعمل آوردند و دردش ساكن شد و بخواب رفت پس آن خراج گشوده شد و چرك بسیار دفع شد وشفا یافت .
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه چغندر را با گوشت گاو پختن و خوردن ، پیسى را برطرف میكند.
در حدیث دیگر منقول است كه شخصى شكایت كرد بآنحضرت از پیسى و بهق فرمود، كه بحمام رو وحنا را با نوره مخلوط كن و بر آن موضع بمال كه دیگر نخواهى دید اثر آنرا.
از حضرت امام موسى علیه السلام منقول است كه گوشت گاو خوره و پیسى را زایل میكند.
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه هیچ چیز براى پیسى نافع تر نیست از تربت امام حسین علیه السلام با آب باران بخور و بر آن موضع بمال ، فرمود كه موى بینى امانست از خوره و تربت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم خوره را زایل میكند، فرمود از كسیكه خوره یا پیسى داشته باشد بگریزید و پر نظر بایشان مكنید و با ایشان معاشرت ننمائید، كه سرایت میكند.
حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه در هر جمعه شارب گرفتن امان میدهد از خوره و از حضرت امام موسى علیه السلام منقول است كه هیچكس نیست مگر آنكه رگ خوره در بدن او هست و آنرا میگدازد خوردن شلغم .
در حدیث دیگر منقول است كه شخصى بآنحضرت عرض كرد كه ماده طاعون در بدن من ظاهر شده است ، فرمود كه سیب بخورد آن شخص خورد عافیت یافت .
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: معالجه خنازیر و قروح و جروح وثالول و ثبود و خوره و پیسى و بهق و امثال اینها،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic