۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - دعاهاى طلب فرزند و فضیلت آن

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 21 آبان 1390

دعاهاى طلب فرزند و فضیلت آن


از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است فرزند صالح گلیست از گلهاى بهشت و فرمود كه از سعادت آدمى فرزند صالح است و فرمود كه فرزند بسیار بهم رسانید كه من ببسیارى شما در قیامت مباهات خواهم كرد.
حضرت امیرالمؤ منین فرمود بیمارى اى كه بفرزند برسد كفاره پدر و مادر او است .
در حدیث صحیح منقول است كه روزى جبرئیل نازل شد و حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود دو طفل ما آزار داشتند و بگریه ایشان متاءذى شدیم جبرئیل گفت كه یا محمد حق تعالى براى فرزندان شما شیعه چند برانگیزد كه چون اطفان ایشان گریه كنند تا هفت سال گریه ایشان لااِلهَ اِلاّ اللّهُ باشد و چون هفت سال بگذرد گریه ایشان طلب آمرزش باشد براى پدر و مادر پس چون بحد بلوغ برسند پدر و مادر در ثواب ایشان شریك باشند و در گناهشان شریك نباشند.
از حضرت رسول منقول است كه زن از روزیكه حامله میشود تا وضع حملش میشود تا فرزند را از شیر باز میگیرد مثل ثواب كسى دارد كه در سر حد كافران مرابطه نماید و دفع ایشان از مسلمانان كند و اگر در این مابین بمیرد ثواب شهیدان را دارد.
در حدیث صحیح از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه عیسى بقبرى گذشت كه صاحبش را عذاب میكردند پس در سال دیگر بهمان قبر گذشت صاحبش را عذاب نمیكردند، از آنحال سئوال كرد از پروردگار خود وحى باو رسید كه در این سال فرزند شایسته از او بحد بلوغ رسید و راهى را اصلاح كرد و یتمى را جا داد باین سبب او را بكرده فرزندش آمرزیدم پس حضرت فرمود میراثى كه از براى خدا از بنده میماند فرزندیست كه بعد از او عبادت خدا كند.
در روایت دیگر منقول است كه كسیكه بى فرزند بمیرد گویا هرگز در میان مردم نبوده است و كسیكه بمیرد فرزندى از او بماند گویا نمرده است .
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه حقتعالى بردختران مهربانتر است از پسران و هر مردیكه منادى برسناند بزنیكه با او خویشى داشته باشد و محرم او باشد خدااو را در قیامت شاد گرداند و حضرت صادق علیه السلام فرمود كه دختران حسناتند و پسران نعمتند و خدا بر حسنه ثواب میدهد و از نعمت سؤ ال میكند.
آنحضرت یكى از اصحاب خود را فرمود كه شنیده ام دخترى بهمرسانیده و نمیخواهى او را چه ضرر دارد بتو؟ گلى است بو میكنى او را روزیش برخداست و حضرت رسول پدر دختران بود.
در حدیث دیگر فرمود كه حضرت ابراهیم از پروردگار خود كه سئوال كرد دخترى او را روزى كند كه بعد از مرگ بر او گریه كند فرمود كه هر كه آرزوى مرگ دختران كند و بمیرند ثواب نداشته باشد و در قیامت نزد خدا عاصى باشد.
در حدیث دیگر منقول است كه شخصى نزد حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نشسته بود خبر باو رسید كه دختر براى او متولد شده است رنگش متغبر شد حضرت فرمود كه زمین او رابرمیدارد و آسمان براو سایه میافكند و خدا روزیش میدهد و گلیست او را مى بوئى پس ‍ روبه اصحاب خود كردند و فرمودند كه هر كه یك دختر دارد بارش گرانست و هر كه دو دختر دارد بخدا سوگند كه بفریاد او برسید وكسى كه سه دختر داشته باشد جهاد و سایر آزارها را از او بردارید و كسیكه چهار دختر داشته باشد اى بندگان خدا او را یارى كنید اى بندگان خداباو قرض بدهید اى بندگان خدا باو رحم كنید.
در حدیث صحیح دیگر ازآنحضرت منقول است كه هر كه سه دختر یا سه خواهر را نفقه دهد او را بهشت واجب میشود بعد از آن فرمود كه هر كه دو تا یا یكى را هم نفقه دهد بهشت او را واجب شود.
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است كه هرگاه كسى را فرزند دیر بهمرسد این دعا را بخواند:اَلّلهُمَّ لا تَذْرْنى فَرِدا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ وَحیدا وَحْشا فَیَقْصُرُ شكْرى عَنْ تَفَكرُّى بَلْ هَبْ لى عاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُورا وَ اَ نَاثا آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةٍ وَاَسْكُنُ اِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَاَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمامِ النِّعْمَةِ یا وَهّابُ یا عَظیمُ یا مُعْظِمْ ثُمَّ اَعْطِنى فى كُلِّ عافیَةٍ شُكْرا حَتّى تُبْلِغُنى مِنْها رِضْوانَكَ فى صِدْقِ الْحَدیثِ وَاَداءِ اْلاَ مانَةِ وَ وَفاءٍ بِالْعَهْدِ.
در حدیث حسن دیگر فرمود كه براى طلب فرزند در سجده این دوآیه را بخواند رَبِّ هَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ ذُرّیَةً طَیِّبَةً اِنَّكَ سَمیعُ الدُّعاءِ رَبِّ لاتَذَرْنى فَرْدا وَاَنْتَ خَیْر الْواِرِثینَ.
و در روایت دیگر فرمود كه هر كه خواهد زنش حامله شود بعداز نماز جمعه دو ركعت نماز بكند و ركوع و سجود را طول بدهد پس بگوید:اَلّلهُمَّ اِنّى اَسْاءَلُكَ بِماسَاءَلَكَ بِهِ زَكَرِیّا رَبِّ لا تَذَرْنى فَرْدا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ اَلّلهُمَّ هَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ ذُرّیَةً طَیِّبَةً اِنَّكَ سَمیعُ الدُّعاءِ اَلّلهُمَّ بِاِسْمِكَ اِسْتَحْلَلْتُها وَفى اَمَانَتِكَ اَخَذْتُها فِاِنْ قَضَیْتَ فى رَحِمَها وَلَدافَاجْعَلْهُ غُلاما مُبارَكا زَكِیا وَلا تَجْعَلْ لِلشَّیطانِ فیهِ شَرَكا وَلانَصیبا.
در روایت دیگر منقول است كه ابرش كلبى بحضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض كرد كه مرا فرزند نمیشود فرمود كه در هر روز یا هر شب صد مرتبه استغفار كن و بهتر آنستكه اَسْتَغْفُرِاللّهَ رَبّى وَاَتُوبُ اِلَیهِ بگوید. در حدیث دیگر از آنحضرت منقول است كه هر صبح و شام هفتاد نوبت سُبْحا نَ اللّه پس ده نوبت اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّى وَاَتوُبُ اِلَیهِ پس نُه نوبت سُبْحانَ اللّهِ پس یك نوبت اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّى وَاَتوُبُ اِلَیهِ بگوید راوى میگوید كه جمع كثیر باین عمل مداومت كردند و فرزندان بسیار بهم رسانیدند و در هر یك از این ها بگفتن اَسْتَغْفِرُاللّهَ تنها اكتفا میتوان كرد. در روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است كه از براى فرزند در هر سحر صد مرتبه استغفار بكن و اگر شبى فراموش كنى در وقت دیگر قضا كن وشخص دیگر بآنحضرت شكایت كرد كه مرا فرزند نمیشود فرمود كه چون اراده جماع كنى بگو اَلّلهُمَّ اِنْ رَزَقْتَنى ذَكَرا سَمَیْتُهُ مُحَمّدا. در حدیث دیگر منقول است شخصى بخدمت امام رضا علیه السلام شكایت كرد كه همیشه بیمارم و مرا فرزند نمیشود فرمود كه در خانه خود صدا باذان گفتن بلند كن چنان كرد بدنش صحیح شد و فرزندان بسیار بهمرسانید. در حدیث دیگر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است كه شخصى شكایت كرد كه مرا فرزند نمیشود حضرت فرمود كه چون خواهیكه به نزد زن خود بروى این سه آیه را بخوان انشاءِ اللّه خدا ترا فرزندى روزى میكند:وَذَا النّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنادى فى الظلُّماتِ اَنْ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمّ وَكَذلِكَ نُنْجى الْمُؤْمنینَ وَزَكَرِیّا اِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنى فَرْدا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوارِثَینَ. در حدیث دیگر فرمود كه هر كه را فرزند نشود نیت كند كه اگر مرا فرزند بشود على نام خواهم كرد و اگر چنین كند خدا او را پسرى روزى كند. از حضرت امام زین العابدین علیه السلام منقول است كه هر كه این دعا را بسیار بخواند هر چه خواهد از مال و فرزند و خیر دنیا و آخرت خدا باو عطا فرماید رَبِّ لا تَذَرْنى فَرْدا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ وَاجْعَلْ لى مِنْ لَدُنْكَ وَلّیِا یَرثُنى فى حَیوتى وَیَسْتَغْفِرُلى بَعْدَ مَوْتى وَاجْعَلْهُ خَلْقا سَویّا وَلا تَجْعَلْ لِلشَّیطانِ فیهِ نَصیبا اَلّلهُمَّ اِنّى اءَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتوُبُ اِلَیكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوُر الْرَحیمُ و از براى فرزند هفتاد مرتبه این دعا بخواند. از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه هرگاه زنى را حملى باشد وچهار ماه بر او بگذرد روى او را بقبله كن و آیة الكرسى بخوان و دست بر پهلوى او بزن و بگو اَلّلهُمَّ اِنّى قَدْسَمَیْتُهُ مُحَمَّدا یعنى خدایا من او را محمد نام كردم چون چنین كند خدا آنفرزند را پسر گرداند پس اگر او را محمد نام كند مبارك باشد واگر نام نكند خدا اگر خواهد باو بخشد. در چند حدیث معتبر وارد شده است كه هر كه زن او حملى داشته باشد وعزم كند كه او را محمد یا على نام كند او پسر شود. در حدیث دیگر آنستكه او را على نام كن كه عمرش درازتر باشد. در كتاب طب الائمه روایتكرده است كه شخصى بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام شكایت كرد كمى فرزند را آنحضرت فرمود سه روز بعد از نماز صبح و نماز خفتن هفتاد مرتبه سُبْحانَ اللّهِ و هفتاد مرتبه اَسْتَغْفِرُاللّهِ بگو و بعد از آن این آیه را بخوان اِسْتَغْفِرُو اَربَّكُمْ اِنَّهُ كانَ غَفّارا یُرْسِلُ السّماءُ عَلْیكُم مِدْرارا وَ یُمِدُّكُمْ بِاَمْوالٍ وَبَنینَ وَیَجْعَلُ لَكُمْ جَنّاتٍ وَیَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهارا پس در شب سیم با زن خود جماع كن كه خدا پسریكه خلقتش درست باشد بتو عطا میفرماید. در كتاب نوادر الحكمه روایت كرده است كه شخصى بنزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و گفت یابن رسول اللّه هشت دختر بهم رسانیده ام و روى پسرى ندیده ام حضرت فرمود وقتیكه در میان پاى زن بنشینى دست راست خود را بر جانب راست ناف زن بگذار و سوره اناانزلناه را هفت نوبت بخوان و بعد از آن جماع كن و چون اثر حمل ظاهر شود پس در شبها دست بر جانب راست ناف زن بگذار و هفت مرتبه سوره اناانزلناه را بخوان آن مرد گفت كه چنین كردم و هفت پسر پى هم خدا بمن روزى كرد. از حضرت امام حسن منقول است كه هر كه فرزند خواهد باید كه استغفار بسیار گوید.
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: مجامعت و معاشرت زنان، و كیفیت تربیت فرزندان، دعاهاى طلب فرزند و فضیلت آن،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic