۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - آنچه سزاوار است كه درنگین نقش كنند

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 آبان 1390

آنچه سزاوار است كه درنگین نقش كنند


حسین بن خالد بخدمت حضرت امام رضا علیه السلام عرض كرد كه جایز است شخصى استنجا كند و در دستش انگشترى باشد كه نقش ‍نگینش لااِلهَ اِلاّ اللّهُ باشد حضرت فرمود كه خوب نمیدانم این را از براى او گفت مگر رسول خدا و پدران شما با انگشتر استنجا نمیكردند فرمود كه بلى ولیكن ایشان انگشتر را در دست راست میكردند پس از خدا بترسید وافترا برایشان مبندید پس فرمود كه نقش نگین حضرت آدم لااِلهَ اِلا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللّهِ بود با خود از بهشت آورده بود و حضرت نوح چون بكشتى سوار شد حق تعالى باو وحى فرمود كه اى نوح چون از غرق شدن بترسى هزار مرتبه لااِلهَ اِلاّ اللّهُ بگو پس دعا كن تا من تو را و مومنان را از غرق شدن نجات دهم پس چون كشتى براه افتاد باد تندى وزید حضرت نوح از غرق شدن ترسید و او را مجال آن نشد كه هزار مرتبه لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ بگوید بزبان سریانى گفت هَلُولیا اَلْفا اَلْفا یاماراثَقَن پس طوفان بر طرف شد و كشتى براه افتاد پس حضرت نوح فرمود كه سختى كه خدا مرا بآن نجات بخشید سزاوار است كه همیشه با من باشد پس در انگشتر خود ترجمه آن را بعربى نقش كرده لا اِلهَ اِلاَ اللّهُ اَلْفَ مَرَّةٍ یارَبِّ اَصْلِحَنى و حضرت ابراهیم علیه السلام را چون در كفه منجنیق گذاشتند كه در آتش ‍اندازند جبرئیل بخشم آمد حق تعالى باو وحى فرمود كه چه چیز باعث غضب تو گردیده است گفت پروردگار خلیل تست و هیچكس نیست در این وقت كه تو را بیگانگى پرستد بغیر از او دشمن خود ودشمن او را براو مسلط گردانیده پس خداوند عالم باو وحى فرستاد كه ساكت باش كسى تعجیل در امور میكند كه مثل تو بنده من است هر گاه كه خواهم او را میگیرم پس جبرئیل خاطرش مطمئن شد وبجانب ابراهیم ملتفت شد گفت آیا تو را حاجتى و كارى در این وقت هست فرمود بتونه پس حق تعالى انگشترى براى او فرستاد كه در آن شش حرف نقش شده بود لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللّهِ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ فَوَّضْتُ اَمْرى اِلَى اللّهِ اَسْنَدْتُ ظَهْرى اِلَى اللّهِ حَسْبى اللّهُ پس خدا وحى نمود كه انگشتر را در دست كن كه آتش را برتو سرد و سلامت میگردانم . و نقش نگین حضرت موسى علیه السلام دو حرف بود كه از توریة بیرون آورده اِصْبِرْ تُوجَرْ اُصْدُقُ تُنْجَ یعنى صبر كن تا مزد یابى راست بگو تا بجات یابى و نقش نگین حضرت سلیمان این بود سُبْحانَ مَنْ اَلْجَمَ الْجِّنَّ بِكَلِماتِهِ ونقش نگین حضرت عیسى دو حرف بود كه از انجیل بیرون آورده بود طُوبى لِعَبْدٍ ذُكِرَ اللّهُ مِنْ اَجْلِهِ وَ وَیْلٌ لِعَبْدٍ نُسِىَ اللّهُ مِنْ اَجْلِهِ یعنى خوشا حال بنده كه یاد كرده شود خدا بسبب او و واى بر بنده كه خدا فراموش شود از خاطرها بسبب او و نقش نگین حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم این بود لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ مُحَمَّدْ رَسوُلُ اللّهِ و نقش نگین امام حسن علیه السلام اءلْعِزَّةُ لِلّهِ بود و نقش نگین حضرت امام حسین اِنَّ اللّهَ بالِغُ اَمْرِهِ و حضرت على بن الحسین علیه السلام انگشتر پدر خود را در دست میكردند و حضرت امام محمد باقر نیز انگشتر امام حسین را در دست میكردند و نقش انگشتر حضرت امام جعفر صادق اَللّهُ وَلّیى وَ عِصْمَتى مِنْ خَلْقِهِ بود و نقش انگشتر حضرت امام موسى علیه السلام حَسْبِىَ اللّهُ بود پس جناب امام رضا علیه السلام دست دراز كردند ونمودند انگشتر پدر خود را كه در دست داشتند و در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولستكه نقش نگین حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم محمد رسول اللّه بود ونقش نگین جناب امیرالمؤ منین صلوات اللّه و سلامه علیه اَللّه الْمَلِكُ بود و نقش نگین امام محمد باقر علیه السلام اَلْعِزَةُ للّهِ بود و در حدیث معتبر دیگر منقولست كه از آن حضرت پرسیدند كه آیا كراهت دارد كه كسى در نگین غیر نام خود وپدر خود چیزى نقش كند حضرت علیه السلام فرمود كه نقش انگشترى من اَللّهُ خالِقُ كُلُ شَیْئى است و نقش انگشتر پدرم اَلْعِزَةُ لِلّهِ بوده و نقش انگشتر امام زین العابدین علیه السلام اَلْحَمْدُلِلّهِ الْعَلّى بود و نقش ‍انگشتر امام حسن و امام حسین علیهماالسلام حَسْبىَ اللّهُ بود و نقش انگشتر امیرالمؤ منین علیه السلام اَللّهُ الْمَلكُ بود.
در روایت معتبر دیگر منقولست كه نقش نگین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام این كلمات بود اَلّلهُمَّ اَنْتَ ثِقَتى فَقِنى شَرَّ خَلْقِكَ.
در حدیث صحیح از حضرت امام رضا منقولستكه نقش نگین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اَنْتَ ثَقِتى فَاْعِصمْنى مِنَ النّاسِ بود و نقش نگین حضرت امام موسى كاظم علیه السلام حَسْبىَ اللّهُ بود و در زیرش شكل گلى و در بالایش ‍هلالى نقش كرده بودند.
در حدیث صحیح دیگر منقولستكه نقش نگین حضرت امام رضا ماشاءَ اللّهُ لا قُوَّةِ اِلاّ بِاللّهِ ودر حدیث معتبر دیگر از حضرت امام رضا علیه السلام منقولستكه نقش نگین حضرت امام زین العابدین علیه السلام ابن بود خَزىّ وَشَقىٌ قاتِلُ الْحُسَینِ بْنِ عَلّىٍ.
عبداللّه بن سنان میگوید كه حضرت صادق انگشتر حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله وسلّم را بمن نمود نگین سیاهى داشت و در دو سطر نوشته بود مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ.
در حدیث معتبر منقولستكه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نهى فرمود از آنكه صورت چیزى از حیوانات بر آن انگشتر نقش كنند و ازحضرت صادق علیه السلام منقولستكه عقل مردانرا در سه چیز امتحان میتوان كرد در درازى ریشش و نقش انگشترش و كنیتش .
در حدیث دیگر فرمود كه هر كه نقش كند بر انگشترش مَاشاءَاللّهُ لاقُوَةَ اِلاّ بِاللّهِ اسْتَغْفِرُاللّهِ ایمن شود از فقر شدید و از جناب امام رضا علیه السلام منقولستكه نقش نگین حضرت امام محمد باقر چنین بود ظَنّى بِاللّهِ حَسَنٌ و بِالْنَّبّى الْمُوْتَمَنْ وَ بِالْوَصّىِ دى الْمَنَنِ وَبِالْحُسَیْنِ وَالْحَسَنِ در روایت دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مرویستكه انگشتر جناب امیرالمؤ منین صلوات اللّه علیه از نقره بود نقشش نِعْمَ الْقادِرُ اللّهُ بود و در بعضى روایات وارد است كه نقش نگین امیرالمؤ منین علیه السلام اَلْمُلْكُ لِلّهِ بود.
در روایت دیگر انگشترى داشتند از حدید صینى سفید صاف این كلمات در آن نقش فرموده بودند در هفت سطر و در جنگها و در شدتها در دست میكردند كلمات اینست اَعْدَدْتُ لِكُلِ هَوْلٍ لااِلهَ اِلاّ اللّهُ وَلِكُلِّ كَرْبٍ لاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاَ بِاللّهِ وَلِكُلِّ مُصیبَةٍ نازِلَةٍ حَسْبِىَ اللّهُ وَلِكُلِّ ذَبْبٍ كبیرَةٍ اَسْتَغْفِرُاللّهِ وَلِكُلِّ هَمَ وَ غَمّ قادِحٍ ماشاءَ اللّهِ وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ مُتِجَّدِدَةٍ الْحَمْدُلِلّهِ ما بِعَلی بْنِ ابیطالِبٍ مِنْ نَعَمِ اللّهِ فَمِنَ اللّهِ و از اسمعیل بن موسى منقولست كه انگشتر حضرت امام جعفر علیه السلام تمامش از نقره بود و برآن نقش بود یاثِقَنى قِنى شَرَّجَمیعَ خَلْقِكَ واز حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقولستكه هر كه در انگشتر خود آیه از قرآن نقش كند آمرزیده شود ابن طاوس ‍علیه الرحمه بروایت قاسم بن العلا نقلكرده است از صافى خادم حضرت امام على نقى علیه السلام كه رخصت طلبیدم از آن حضرت كه بزیارت جدش امام رضا علیه السلام بروم فرمود كه با خود انگشترى داشته باشى كه نگینش عقیق زرد باشد و نقش نگین ماشاءَ اللّهُ لاقُوَّةِ اِلاّ اَسْتَغْفِرُ اللّه باشد و بر روى دیگر نگین محمد وعلى نقش كرده باشند چون این انگشتر را با خود دارى امان یابى از شر دزدان و راه زنان و براى سلامتى تو تمام تر است و دین ترا حفظ كننده تر است . خادم گفت بیرون آمدم و انگشتریكه حضرت فرمود بهم رسانیدم و برگشتم كه وداع كنم چون وداع كردم و دور شدم فرمود كه مرا برگردانند چون برگشتم گفت اى صافى گفتم لبیك اى آقاى من فرمود باید كه انگشتر فیروزه هم با خود داشته باشى بدرستیكه درمیان طوس و نیشابور شیرى بر خواهد خورد بتو وقافله را منع خواهد كرد از رفتن تو پیش برو و این انگشتر را بشیر بنما و بگو مولاى من میگوید كه دور شو از راه و باید كه بر یكطرف نگین فیروزه اَللّهُ الْمَلِكُ نقش كنى و برطرف دیگر اَلمُلْكُ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ زیرا كه نقش انگشتر جناب امیرالمؤ منین علیه السلام اَللّهُ الْمَلِكُ بود چون خلافت آنجناب برگشت اَلْمُلْكُ لِلّهِ الواحِدِ الْقَهارِ نقش كرد و نگینش فیروزه بود و چنین نگینى امان مى بخشد از حیوانات درنده و باعث ظفر و غلبه میشود در جنگها خادم گفت كه رفتم بسفر و بخدا سوگند كه در همان مكان كه حضرت فرموده بود شیر بر سر راه آمد و آنچه فرموده بود بعمل آوردم و شیر بر گشت . چون از زیارت بر گشتم آنچه گذشته بود بخدمت آنجناب عرضكردم فرمود یك چیز ماند كه نقل نكردى اگر خواهى من نقل كنم گفتم اى آقاى من شاید فراموش كرده باشم فرمود كه شبى در طوس نزدیآ روضه امام رضا علیه السلام خوابیده بودى گروهى از جنیان بزیارت قبر میرفتند آن نگین را در دست تو دیدند و نقش آنرا خواندند پس آنرا از دست تو بدر آوردند و بردند بنزد بیماریكه داشتند و آن انگشتر را در آب شستند و آبرا به بیمار خود خوارانیدند و بیمارشان صحت یافت پس انگشتر را برگردانیدند و تو در دست راست كرده بودى ایشان در دست چپ تو كردند چون بیدار شدى بسیار تعجب كردى و سببش را ندانستى و بر بالین خود یاقوتى یافتى و آنرا برداشتى والحال همراه تو است ببر بازار و آنرا بهشتاد اشرفى خواهى فروخت و این یاقوت هدیه آن جنیان است كه براى تو آورده بودند. خادم گفت كه یاقوت را بردم ببازار و هشتاد اشرفى فروختم . وایضا سیدبن طاوس روایت كرده است كه شخصى آمد بخدمت جناب امام جعفر صادق علیه السلام و گفت من میترسم از حاكم شهر جزیره و میترسم كه دشمنان من او را با من بخشم آورند و ایمن نیستم از آنكه مرا بكشند آنجناب فرمود كه انگشترى بساز كه نگین آن حدید صینى باشد وبر روى نگین سه سطر نقش كن در سطر اول اَعُوذُ بِجَلالِ اللّهِ و در سطر دویم اَعُوذُ بِكَلِماتِ اللّهِ و در سطر سوم اَعُوذُ بِرَسوُلِ اللّهِ و در زیر نگین دو سطر نقش كن سطر اول امَنْتُ بِاللّهِ و كتبه و سطر دویم اِنّى واثِقٌ بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ و در سطر سیم زیر نگین نقش كن اَشْهَدُاَنْ لا اِلاّ اللّهُ مُخْلِصا و در دست كن آن انگشتر را در هر حاجتى كه بر تو دشوار شود و ترسهایت بایمنى مبدل میشود و زنیكه زائیدن بر او دشوار شود بر او بندید كه بمشیت خدا بزودى وضع حمل او میشود وهم چنین دفع میكند اثر چشم بد را و حذر كن كه نجاستى و چربى بآن نگین نرسد و با خود بحمام و بیت الخلا مبر و خوب محافظت نما آنرا كه از اسرار خدا است و شما شیعیان از دشمنان خود مى ترسید برجان خود كه باید كه این انگشتر را داشته باشید و از دشمنان پنهان دارید و تعلیم مكنید مگر بكسیكه اعتماد براو داشته باشید راوى حدیث گفت كه من تجریه كردم و اثرش را یافتم .
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایتكرده است كه هر كه صبح كند در دستش انگشتر عقیق باشد كه در انگشت دست راست كرده باشد پیش از آنكه نظرش بر كسى بیفتد نگین آنرا بجانب كف دست بگرداند و بآن نظر كند و سوره انا انزلناه فى لیلة القدر را تا آخر بخواند پس بگوید:امَنْتُ بِاللّهِ وَحْدَهُ لاشَریكَ لَهُ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَ آمَنْتُ بِسِرِّ آل مُحَمَّدٍ وَ عَلانِیَتِهِمْ وَ ظاهِرِهِمْ وَ باطِنِهِمْ وَ اوَّلِهِمْ وَ آخِرِ هِمْ چون چنین كند خداوند عالمیان او را نگاهدارد آنروز از شر آنچه از آسمان نازل مى شود و آنجه از زمین بیرون میآید و در حرز و حمایت خدا باشد تا شام و در حدیث دیگر منقولستكه هر كه انگشترى از عقیق بسازد و در نگین آن نقش كند مُحَمَّدٍ وَعَلِىٌ وَلِىُ اللّهِ خدا او را مرگ بد نگاهدارد و نمیرد مگر بر دین حق .
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: آنچه سزاوار است كه درنگین نقش كنند،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic