۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - لاطایلات باب

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 14 مهر 1390
حسینعلی بهأ انبوه پر شمار مردم را كه به ادعای خدایی او وقعی نمی گذاشتند در شمار غافلین می خواند و در جواب كسانی كه از او می پرسیدند: تو كه خود را خدا می دانی، چرا بعضی از مواقع می گویی ای خدا، و در بعضی از نوشته هایت از او استمداد می طلبی؟ می گوید:
«یدعو ظاهری باطنی و باطنی ظاهری لیست فی الملك سوای ولكن الناس فی غفله مبین». (45)
(باطن من ظاهر من را می خواند و ظاهرم باطنم را، در جهان معبودی غیر از من نیست، لیكن مردم در غفلت آشكارند).
و در كتاب بدیع نیز آمده است:
«انه یقول (خود بهأ) حینئذ اننی انا الله لا اله الا انا كما قال النقطه (سیدباب) من قبل و بعینه یقول من یأتینی من بعد». (46)
كتاب «بیان» كتاب آسمانی! باب
سیدعلی محمد باب پس از ادعای نبوّت، مطالب بی سر و ته خود را در قالب كتاب به پیروان خود عرضه كرد. اعتضادالسلطنه كه خود معاصر باب بوده در این باره می نویسد:
«و از مزخرفات خود بعضی را قرآن و برخی را مناجات نام نهاد و به آنها داد كه به جای قرآن مجید و صحیفه سجادیه آن كلمات را قرائت كنند. . . ». (47)
باب در كتاب تفسیر سوره یوسف، خود را العیاذ باللّه از خاتم النبیین بالاتر دانسته، به این دلیل كه مقام محمد «صلوات الله علیه و آله» مقام الف بود و مقام من نقطه!!. (48)
باب كتاب اساسی تعلیماتی خود را بیان نامیده و طبق معمول خود، اساس تقسیمات آن را بر 19 گذاشته و كتاب را به 19 واحد و هر واحد را به 19 باب تقسیم كرده است ولی خود او یا علمش كفایت نكرده كه این كتاب اساسی خود را تمام كند!! زیرا فقط 11 واحد را نوشته و كتاب را ناتمام گذارده و اتمام آن را به «من یظهره الله» حوالت كرده است. . . خود باب بیان عربی را تا واحد یازدهم بیشتر نتوانست بنویسد خلیفه او (صبح ازل) نیز فقط بیان فارسی را تا واحد یازدهم تكمیل كرده است. (49)
معمولاً نامه ها و كتب باب با خطبه و مناجات و حمد خدا شروع می شود و در این قسمت درست تقلیدی ناقص از قرآن كریم است و حتی اغلب عبارات قرآن مجید را بعینه یا با تفاوت جزئی به نام خود آورده است و از این حد كه می گذرد و به مطلب می پردازد، سنگینی و اغلاط و اشكال آن شروع می شود و اغلب اوقات كلمات مخالف قواعد صرف و جملات ناسازگار با اصول نحو در آن پیدا می آید. صاحب كتاب «باب و بها را بشناسید» برای نمونه قسمتی از نوشته های او را نقل كرده و نموداری از اسلوب ثقیل و متصنع و مغلوط او به دست داده است و ما نیز قسمت هایی كوچك از كتب مختلف او نقل می كنیم تا نمونه ای به دست داده باشیم و بر داوری ما در اسلوب نگارش غلط و عامیانه وی شاهدی عادل باشد. اینك قسمتی از لوحی كه پیروانش سخت بدان می نازند:
«آثارالنقطه جل و عز البیان فی شؤن الخمسه من كتاب الله عز و جل كتاب الفأ بسم الله الأبهی بالله الله البهی البهی، الله لا اله هو الابهی الابهی الله لا اله الا هو البهی البهی، الله لا اله الا هو المبتهی المبتهی، الله لا اله الا هو المبهی المبهی، الله لا اله الا هو الواحد البهیان. ولله بهی بهیان بهأالسموات و الارض و ما بینهما و الله بهأباهی بهی و لله بهی بهیان بهیه السموات و الارض و ما بینهما و الله بهیان مبتهی مبتهأ ولله بهی بهیان ابتهأ السموات و الارض و ما بینهما ولله بهیان مبتهی مبتها». (50)
این بود مقدمه لوحی كه بهائیان خیلی به آن اهمیت می دهند و خواننده خود درك می كند كه سراسر این جملات از لحاظ معنی نارسا و از لحاظ لفظ خلاف اصول علم صرف و تصریف لغات در عربی است. تازه اینكه مقصود نویسنده چیست؟! معلوم نیست. به همین جهت باز قسمت های دیگری از این لوح مهم!! را می آوریم تا خواننده را اطلاع بیشتری بر سبك و اسلوب مدعی و بدعت گذار بی مایه حاصل آید:
«هذا كتاب من عندالله المهیمن القیوم الی من یظهره الله انه لا اله الا انا العزیز المحبوب ان اشهد انه لا اله الا هو و كل له عابدون. انا قد جعلناك جلالا جلیلا للجاللین و انا قد جعلناك جمالا جمیلا للجاملین و انا قد جعلناك عظیمانا عظیماً للعاظمین و انا قد جعلناك نوراً نوراناً نویراً للناورین و انا قد جعلناك رحماناً رحیما للراحمین قل انا قد جعلناك عزاناً عزیزاً للعاززین قل انا قد جعلناك حباناً حبیباً للحاببین. . . ». (51)
باز از همین لوح معروف كه بهائی ها آن را در حق میرزا حسینعلی می دانند:
«تبارك الله من رب ممتنع منیع و تبارك الله من ملك مقتدر قدیر و تبارك الله من سلط مستلط رفیع و تبارك الله من عظم معتظم عظیم و تبارك الله من شمخ مشتمخ شمیخ و تبارك الله من بذخ مبتذخ بذیخ و تبارك الله من فخر مفتخر فخیر و تبارك الله من ظهر مظتهر طهیر و تبارك الله من قهر مقتهر و قهیر و تبارك الله من غلب مغتلب غلیب. . . الخ». (52)
این است آنچه به اسم «كتاب» برای معتقدین به خود آورده و لطف كلام در این است كه این نوشته ها را «معجزه»ی خود می داند. معجزه ای كه نه سر دارد نه ته! نه از لحاظ ادبی اهمیتی را حائز است نه از لحاظ دینی یا فلسفی یا علمی. برای نشان دادن اسلوب مكرر و دراز نویسی لاطائل وی من عقیده دارم همین مقدار كافی است. ولی برای این كه توهمی نشود كه ما یك قسمت را فقط ذكر كرده ایم، اینك نمونه های دیگر:
«یا خلیل بسم الله الا قدم الا قدم بسم الله الواحد القدام بسم الله المقدم المقدم بسم الله القادم القدام بسم الله القادم القدام بسم الله القادم القدوم بسم الله القادم القدمان (بعد از 25 بار تكرار دیگر) بالله الله الواحد القدام بالله الله المقدم المقدم بالله الله القادم القدام، بالله الله القادم القدوم بالله الله القادم القدوم (بعد از ده سطر دیگر به همین نحو تكرار) الله لا اله هو الاقدم الاقدم، الله لا اله الا هو الواحد القدام. الله لا اله الا هو المقدم المقدم. الله لا اله الا هو المقدم المقدم. الله لا اله اله هو القادم القدام. الله لا اله الا هو القادم القدوم. الله لا اله اله هو القادم القدمان. الله لا اله الا هو القادم المتقدم (بعد از ده سطر دیگر به همین نحو) اننی انا الله لا اله الا انا الاقدم، اننی انا الله لا اله انا الاقدم اننی انا الله لا اله الا انا الواحد القدام (به همین نحو 18 سطر دیگر تكرار می شود». (53)
باز از یك لوح دیگر:
«بقوله ان هذا آثار نقطه عزوجل فی شئون الخمسه ، بسم الله البهی الابهی. الحمدالله الذی قد اظهر ذاتیات الحمدیات باطراز طرزاً طرزانیه و اشرق الكونیات الذاتیات باشراق شوارق شراق شرقانیه و الاح الذاتیات البازخیات بطوالع بدایع رقایع منایع مجد قدس متناعیه، استحمد حمداً ماحمده احد من قبل و لا یستحمده احد من بعد. حمداً طلع و اضأ و اشرق فانار و برق فأباد و اشرق فاضأ و تشعشع فارتفع و تسطع فامتنع حمداً شراقاً ذوالاشتراق و براقاً ذوالابتراق و شقاقاً ذوالاشتقاق، رقاقاً ذوالارتقاق. حقاقاً ذوالاحتقاق. كناز ذوالاكتناز، ذخار ذوالاذتخار، فخار ذوالافتخار و ظهار ذوالاظتهار». (54)45- میرزا حسینعلی نوری (بهأالله)، كتاب مبین، ص .405
46- كتاب «بدیع»، چاپ 1286 هص ق، ص .154
47- عبدالحسین نوایی، فتنه باب، انتشارات بابك، چاپ سوم، بهار 1362، ص .14
48- عبدالحسین نوایی، فتنه باب، ص .160
49- عبدالحسین نوایی، فتنه باب، صص 164-.163
50- عبدالحسین نوایی، فتنه باب.
51- عبدالحسین نوایی، فتنه باب.
52- عبدالحسین باب، فتنه باب.
53- عبدالحسین نوایی، فتنه باب.
54 -عبدالحسین نوایی، فتنه باب.طبقه بندی: فرقه های ضاله (شیطان پرستی،وهابیت و بهائیت و ...)، 
برچسب ها: لاطایلات باب،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic